DE  ES

Canal de denúncies


Per a què aquest canal de denúncies?

El compliment de les lleis, regles i instruccions internes té la més alta prioritat per a nosaltres. Només si ens acatem la normativa i guardem la nostra integritat en tot moment protegim el nostre despatx, els nostres companys i els nostres clients.

Per aquest canal de denúncies intern poden denunciar empleats i col·laboradors d'indicis concrets de possibles infraccions o sospites en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. De manera confidencial i anònima

Avís important

Aquest sistema és només per a col·laboradors i no serveix per a la consulta de clients!

Si us plau, dirigeixi's a Contacte.


Què és blanqueig de capitals i finançament del terrorisme?

S'entén com a blanqueig de capitals el procés d'introduir diners obtinguts d'activitats il·legals en el trànsit financer i econòmic legal intentant encobrir l'origen del “diner negre”. Per exemple, es fa passar els diners per diversos comptes bancaris o societats, per a després canviar-lo per béns d'origen legítim. L'objectiu és que al final ja no es pugui detectar d'on era els diners i a qui pertanyia. No algunes ocasions aquest diners s'utilitza per a finançar activitats terroristes. Tots dos són delictes tipificats en el codi penal. Es troba més informació sobre indicis i tècniques en les nostres instruccions internes.

Interposar una denúncia – però bé!

Ajudi'ns a prevenir tals activitats il·legals. És important que redacti la seva denúncia el més exacte possible. A tal fi, tingui present les cinc preguntes claus:

Qui comet el delicte o la infracció i a qui l'afecta?

Qué  ha passat exactament?

Quan van ocórrer els fets?

On van ocórrer els fets?

Com s pot acreditar l'ocorregut?

Haig de revelar les meves dades en interposar una denúncia?

Aquest canal de denúncies garanteix la major protecció tant per a denunciants com afectats. Ens ajuda si indica les seves dades i està a disposició per a preguntes. No obstant això, no ha de fer-ho i pot interposar la denúncia de manera anònima. Just per a això s'ha creat aquest canal de denúncies. En aquest cas, hauria d'evitar en la redacció de la seva denúncia qualsevol referència la seva persona.

Interposar una denúncia - on i com?

  Enviament en línia

És possible informar-nos de la incidència per via en línia. Això funciona de manera confidència i protegida. Denunciants poden decidir pel seu compte si denúncia de manera anònima. Eviti'ls senzillament qualsevol referència a la seva persona. Es pot realitzar l'enviament confidencial en el següent enllaç:

‍      Canal de denúncies en línia

Per a interposar una denúncia es requereix un codi d'accés. Aquest codi està a la disposició de tots els col·laboradors i figura en les instruccions del nostre despatx de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Allí es troben també altres opcions d'enviar-nos una denúncia.© Copyright

Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt 2020-